Odzyskiwanie klucza aktywacyjnego

Podaj adres e-mail (użyty w zamówieniu) Jeśli adres jest poprawny zostanie na niego wysłana wiadomość z kluczem aktywacyjnym programu Draco Organizer Professional 3. Jeżeli zamówienie dotyczyło starszych wersji programu (1.xx, 2.xx) prosimy o bezpośredni kontakt na adres order@refactoria.net