Jak zaimportować pocztę z programu Microsoft Outlook?

Aby zaimportować pocztę z programu Microsoft Outlook należy:
1) Otworzyć program Outlook Express i wywołać polecenie Plik->Importuj->Wiadomości->Microsoft Outlook
2) W programie Draco Organizer należy ponownie wywołać kreatora importu a następnie wybrać import z programu Outlook Express


Powrót do listy pytan
submenu images preloader submenu images preloader