Nie można wysłać lub odebrać poczty. Wystepuje błąd Read Timeout.

Błąd Read Timeout może mieć kilka przyczyn. Czasami jest wynikiem tymczasowego przeciążenia serwera pocztowego a czasami jest następstwem instalacji niektórych programów antywirusowych. Jednym ze sposobów rozwiązania problemu jest zwiększenie limitu czasu w ustawieniach konta na zakładce Poczta wychodząca oraz Poczta przychodząca. Na stronie mail_config znajduje się tabela kompatybilności programów antywirusowych oraz firewall'i.

Powrót do listy pytan
submenu images preloader submenu images preloader