Jak ponownie odebrać pocztę z serwera? W ustawieniach konta mam zaznaczoną opcję 'Pozostaw wiadomości na serwerze'

W oknie: Narzędzia | Wyślij/Odbierz | Dyspozytor poczty należy zaznaczyć konto z którego chcemy pobrać wiadomości i wyłączyć opcję Tylko nowe wiadomości. Po kliknięciu OK zostanie pobrana lista nagłówków wiadomości, z której możemy wybrać te które chcemy pobrać ponownie. Funkcja ta powstała kilka lat temu jeszcze w czasach modemów. Jednak w pewnych sytuacjach może być i dziś pomocna, np. po przypadkowym usunięciu wiadomości.

Powrót do listy pytan
submenu images preloader submenu images preloader