Jak zabezpieczyć dane w przypadku reinstalacji systemu?

Przed ponowną instalacją systemu najlepiej skorzystać z wbudowanego mechanizmu tworzenia kopii zapasowej (polecenie Utwórz kopię zapasową w menu Plik) Po instalacji systemu wystarczy skorzystać z kopii zapasowej w kreatorze nowej tożsamości. Odzyskiwanie danych z kopii zapasowej nie musi być konieczne jeżeli znamy folder przechowywania danych i folder ten znajduje się na dysku innym niż systemowy.

Powrót do listy pytan
submenu images preloader submenu images preloader