Czy Draco Organizer wymaga klucza aktrywacyjnego? Skąd go wziąść?

Klucz aktywacyjny jest wymagany jedynie w przypadku wersji Draco Organizer Professional po upłynięciu 30-dni od daty pierwszego uruchomienia. Instalacja darmowej wersji nie pociąga za sobą ani obowiązkowej rejestracji ani wprowadzania klucza aktywacyjnego.

Powrót do listy pytan
submenu images preloader submenu images preloader