Po zainstalowaniu wersji 3.xx w trakcie konwersji danych z poprzedniej wersji (2.xx) wystąpił błąd.

Sytuacja taka może wystąpić w przypadku kiedy baza danych jest uszkodzona lub niekompletna (mimo że wersja 2.x pozornie działała poprawnie).

W niektórych przypadkach problem można rozwiązać poprzez:
  1. Utworzenie nowej tożsamości (koniecznie w nowym folderze aby nie nadpisać danych z poprzedniej wersji)
  2. Import danych z tożsamości której nie da się przekonwertować (polecenie Importuj w menu Plik)

Jednak w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z konwersją danych bardzo prosimy o indywidualny kontakt na adres dracosoftware@dracosoftware.pl

Powrót do listy pytan
submenu images preloader submenu images preloader