Jak zaimportować książkę adresową z programu Mozilla Thunderbird lub The Bat?

1. Otwórz książkę adresową programu Mozilla Thunderbird lub programu The Bat
2. Wyeksportuj kontakty do pliku w formacie LDIF
3. Otwórz Draco Organizer
4. Wywołaj polecenie Importuj | Plik tekstowy (ldif) w menu Plik a następnie wskaż plik utworzony w punkcie 2


Powrót do listy pytan
submenu images preloader submenu images preloader